Ettepanekute, tänuavalduste ja kaebuste esitamise õigus on kõigil AJK Kliiniku klientidel, nende esindajatel või omastel ja asutuse külastajatel.

Süsteemi eesmärk on tagasiside kogumine AJK Kliiniku teenuste kvaliteedi kohta ning kliendi, nende omaste ja asutuse külastajate rahulolu tagamine.

Kõigile vormikohastele avaldustele vastame üldjuhul 10 tööpäeva jooksul.
Anonüümsetele avaldustele me ei vasta.