Tasuline vastuvõtt

Spetsialistide teenused: Hind
Psühhiaatri vastuvõtt (60 min) sisaldab 50 min kontaktvastuvõttu ning vastuvõtuga seotud dokumenditööd    95 €
Eriarsti vastuvõtt ja tõendi väljastamine ametlikul eesmärgil (60 min) (sh. relvaloa taotlemiseks/pikendamiseks)    95 €
Psühhiaatri korduv vastuvõtt (30 min) sisaldab 20 min kontaktvastuvõttu ning vastuvõtuga seotud dokumenditööd    50 €
Psühhiaatri erakorraline vastuvõtt, st. üldjärjekorra väliselt (60 min) sisaldab 50 min kontaktvastuvõttu ning vastuvõtuga seotud dokumenditööd    150 €
Kliinilise psühholoogi vastuvõtt (60 min) sisaldab 50 min kontaktvastuvõttu ning vastuvõtuga seotud dokumenditööd    75 €
Psühholoogi vastuvõtt (60 min) sisaldab 50 min kontaktvastuvõttu ning vastuvõtuga seotud dokumenditööd    60 €
Perearsti saatekirjaga psühholoogi vastuvõtu omaosalus    35 €
Kognitiivsete funktsioonide uuring    200 €
Aktiivsus- ja tähelepanuhäire uuring QBTest    150 €
Isiksuse uuring    200 €
Uuringu tagasiside psühholoogilt (60 min) sisaldab 30 min dokumenditööd ning 30 min kontaktvastuvõttu    60 €
Toitumisnõustamine (60 min) sisaldab 50 min kontaktvastuvõttu ning vastuvõtuga seotud dokumenditööd    35 €
Õe/Uneõe vastuvõtt (60 min) sisaldab 50 min kontaktvastuvõttu ning vastuvõtuga seotud dokumenditööd    35 €
Füsioterapeudi vastuvõtt (60 min) sisaldab 50 min kontaktvastuvõttu ning vastuvõtuga seotud dokumenditööd    35 €
Sotsiaaltöötaja vastuvõtt (60 min) sisaldab 50 min kontaktvastuvõttu ning vastuvõtuga seotud dokumenditööd    35 €
Paari- ja perenõustamine (terapeut II astme väljaõppes) (90 min) sisaldab 80 min kontaktvastuvõttu ning vastuvõtuga seotud dokumenditööd    60 €
Kaugnõustamine (Skype, telefon) (30 min/60 min) sisaldab 20min/ 50 min kontaktvastuvõttu ning vastuvõtuga seotud dokumenditööd    hinnakirja alusel
Ravimeeskonna vastuvõtt (sh koduvisiit)    200 €
Psühhiaatri koduvisiit – koduvisiidil lisandub visiiditasule sõidukulu Tartu piires 10 €, väljaspool Tartut on teenuse osutamine vaid kokkuleppel    200 € + sõidukulu
Vastuvõtuväline retsepti pikendamine/tõendi väljastamine    20 €
Võõrkeelse vastuvõtu lisatasu    10 €
Protseduurid:
Vereanalüüside võtmine    10€ + laboriuurigu hind

NB!

VASTUVÕTUAEGA SAAB TÜHISTADA HILJEMALT SELLELE EELNEVAL TÖÖPÄEVAL KUNI KELLA 15.00-ni.

HILISEMA TEATAMISE VÕI MITTEILMUMISE KORRAL TULEB TASUDA 50% TEENUSE HINNAST, KUID MITTE VÄHEM KUI 25EUR.