Teraapiad

Kognitiiv-käitumisteraapia (KKT)

Kognitiiv-käitumisteraapia lähtub sellest, et meie mõtted, emotsioonid, füüsilised aistingud ja käitumine on kõik omavahelises vastasmõjus ning muutus ühes valdkonnas põhjustab muutuse ka teistes. Suur osakaal on teraapias negatiivsete mõtetemustri ja uskumuste äratundmisel ning korrigeerimisel, et inimese enesetunne paraneks ja soovitud muutused aset leiaksid. See teraapia on probleemile keskenduv ja tulemusele orienteeritud, kus õpetatakse erinevaid teraapiatehnikaid, mida saab inimene ise seansside vahepealsel ajal kasutada. Teraapia lõppedes, saab inimene tekkinud muutuste ja oskuste püsimajäämiseks kasutada juba ise teraapias õpitut, et säilitada enda vaimne heaolu.Teraapia kestvus on tavaliselt 12-18 seanssi. Sõltuvalt probleemist ja selle raskusest võib kesta ka kauem.Kognitiiv-käitumisteraapiat rakendatakse meeleoluhäirete, ärevushäirete, sõltuvushäirete, söömishäirete ja teiste psühhiaatriliste probleemide puhul. Samuti võib teraapiasse pöörduda ka suhteprobleemide, suhtlemisraskuste, negatiivsete emotsioonide juhtimise, stressi, lahkumineku, töökaotuse või muude teiste probleemide ilmnemisel. Teraapiasse võib tulla kas üksinda, koos partneriga või perega.

Motiveeriv intervjueerimine (MI)

Motiveeriv intervjueerimine on isikukeskne, eesmärgile suunatud nõustamismeetod ambivalentsuse lahendamiseks ja positiivse muutuse esilekutsumiseks. Ennekõike on see suhtlemisstiil, mis kasutab lähenemisviisi, kus välditakse vaidlusi ja püütakse motivatsiooni – valmisolekut ja soovi – inimesest endast esile kutsuda. Uuringud näitavad, et enesemotivatsioon on ainus tõhus motivatsioon. MI aitab inimesel selgust saada oma soovides ja motiveerib inimest soovitud muudatust oma elus ellu viima või siis suunab üldse probleemi nägema/mõistma ja sellega tegelema. Olgu siis selleks tervise heaolu nimel vajalike muudatuste tegemine oma elus (näiteks töölt ära tulemine, töökoha vahetus, toitumise muutmine, elukorralduse muutmine, tervisespordiga tegelemine, sõltuvusprobleemid jms.) või muud eluliselt tähtsad otsused ja valikud, mis parendaksid inimese elukvaliteeti.

Perenõustamine

Perekond võib inimese jaoks olla nii suureks toetuse pakkujaks kui ka mittemõistmisest tulenevaks stressiallikaks ning valutekitajaks.
Pereteraapia on laialtlevinud psühhoteraapiameetod, mis on suunatud lahendamaks süsteemselt probleeme, mis tekivad inimestel suhtes oma lähedaste ning teiste oluliste inimestega. Traditsiooniliselt on pereteraapia fookuses pereliikmete omavaheline suhtlemine ning suhete kvaliteet, perekonna erinevad arengukriisid ning nendega toimetulek. Teraapia tulemuseks võib olla näiteks perekonna toimetuleku paranemine, üksteisemõistmise suurenemine, emotsionaalse toetuse jagamine ja saamine pereliikmete poolt, probleemilahendusoskuste paranemine.
Enamlevinud probleemivaldkonnad, mille puhul pereteraapia on osutunud efektiivseks sekkumismeetodiks:

 • Psüühilised probleemid, eriti kroonilise kuluga
 • Psühhosomaatilised probleemid
 • Laste ja teismeliste psüühilised probleemid
 • Paarisuhteprobleemid, kaasa arvatud lahutusega seotud temaatika
 • Perekonna elutsükkel ja arengukriisid
 • Vanemlike oskuste puudulikkus
 • Kooliprobleemid
 • Tööga seotud problemaatika
 • Traumaatilised kogemused, kaotused ja lein

Pereteraapia võimaldab pereliikmetel väljendada oma raskeid tundeid turvalises keskkonnas, õppida tundma teiste pereliikmete kogemusi ja arusaamasid, saada teadlikuks teiste vajadustest, leida peres olemasolevaid ressursse ning seeläbi luua muutus oma suhetes ja elus tervikuna. Pereteraapia toimub valdavalt vestluse vormis, kus kõigil pereliikmetel on võimalus avameelselt ennast väljendada ning saada ära kuulatud. Pereterapeut kasutab erinevad tehnikaid eesmärgiga tuua muutust pere suhtlemismustritesse, probleemikäsitlusse ning rollijaotusesse.

Perekohtumiste sagedus sõltub probleemi eripärast ja kriitilisusest. Seansid võivad toimuda nii kord nädalas kui ka kord paari kuu kohta. Pereteraapias võiksid osaleda kõik peres koos elavad inimesed. Vahel saab teraapiat alustada ainult ühe või paari pereliikmega, mis siiski aitab probleemset olukorda leevendada, sest kui muutub ühe pereliikme käitumine, siis ei saa jääda muutumata teistegi oma. Pereseansi kestus on tavapäraselt 60-90 min.

Skeemiteraapia

Skeemiteraapia on psühhoteraapia, mis on suunatud isiksuslike muutuste esilekutsumisele. See on integratiivne psühhoteraapia, mis kombineerib nii teooria kui ka tehnikad juba olemasolevatest teraapiatest nagu kognitiiv-käitumuslikust teraapiast, psühhodünaamilisest teraapiast, kiindumusteooriast ja geštaltteraapiast. Seda kasutatakse isiksusehäirete ning erinevate meeleolu ja ärevushäirete, sõltuvus- ja söömishäirete jt raviks, kui eelnevad ravivormid, ei ole inimest aidanud või on positiivsed ravitulemused osutunud üksnes ajutiseks.

Skeemiteraapia eesmärk on aidata kaasa inimese põhivajaduste täitmisele. Koos terapeudiga õpitakse enda vajadusi tundma, neid märkama ja neid täitma. Õpitakse tuvastama enda olekuid/moode, õpitakse ära tundma enda skeemide käitvitumist ning omandatakse uued oskused nende skeemidega toimetulemisel.

Skeemiteraapia on pikem teraapiavorm, mis võib kesta mitmeid aastaid, et saavutada soovitud tulemus. Rohkem infot saab leida: https://skeemiteraapiacom.wordpress.com/skeemiteraapia-2/

Unenõustamine

Ootame uneõe iseseisvale vastuvõtule patsiente, kes ei ole rahul oma unekvaliteediga või on tekkinud une-ärkveloleku rütmihäired.

Kaebusteks:

 • uinumisraskused
 • öine sage ärkamine
 • mittekosutav uni
 • hommikuti liiga varajane ärkamine
 • päevane unisus
 • väsimus

Toitumisnõustamine

Toit on suur osa meie igapäevaelust, mis mõjutab meie füüsilist ja vaimsest tervist ning heaolu. Infot toidu ja toitumise kohta on väga palju ning vahel on keeruline selles orienteeruda ning leida õiget tõenduspõhist infot.

Pakume toitumisnõustamist, kus on võimalik koos toitumisnõustajaga analüüsida enda toitumisharjumusi ning võimalus saada soovitusi, kuidas teha tervist toetavaid toiduvalikuid.

Toitumisnõustaja teenus sisaldab: anamneesi võtmist (ankeet), menüü analüüsi (toitumispäevik) ja nõustamist toitumise alal. Toitumisnõustaja annab nõu toitainete ja menüü planeerimise kohta. Teenus ei sisalda toitumiskavade koostamist.